کانون تبليغاتی طرح نگار

تهران ـ خیابان طالقانی ـ بعد از خیابان بهار ـ پلاک ٩٣ ـ طبقه چهارم ـ واحد ٦

تلفن:

٨٨٤٢٠٠٧٤ - ٨٨٤٤٢٥٤٧ - ٨٨٤٦٣٦٦٨ - ٨٨٤٦٤٣٧٤ - ٨٨٤٦٩١٥١ - ٢١٦٢١٦٠-٠٩١٢

ايميل:

tarhnegar@gmail.com - info@tarhnegar.ir